Biotechnologie, van cel tot fabriek (6v) - Colofon

De module “Moderne Biotechnologie” is een module voor 6 VWO.

Het ontwikkelteam van deze module:

Ingeborg de Kooter
, Christelijk Lyceum te Delft
Juleke van Rhijn, Coornhert-gymnasium te Gouda
Dirk Hillenga, Grotius College te Delft
Sander Haemers, Stanislas College te Pijnacker
Daan Robeerst, student LST, TU Delft
Coach: Aonne Kerkstra, TU Delft

Dank aan de volgende deskundigen, die een belangrijke inbreng hadden bij het maken van de module:

Drs.Willem Buitelaar,
DuPont te Dordrecht

dupont

Dr.Olav Siekers,
PURAC te Gorinchem

purac

Prof.Dr.Ir.Sef Heijnen verbonden aan het Kluyver Centre van de TU Delft

 

© 2010 De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Den Haag.
Het auteursrecht op dit onderwijsmateriaal voor Nieuwe Scheikunde berust bij de VNCI te Den Haag.
De VNCI is derhalve de rechthebbende zoals bedoeld in de hieronder vermelde creative commons licentie.

Hoewel het onderwijsmateriaal met zorg is samengesteld, is het mogelijk dat deze onjuistheden en/ of onvolledigheden bevatten. De VNCI aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, voortkomend uit (het gebruik van) dit materiaal.

 

Voor dit onderwijsmateriaal geldt een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-Commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/
Aangepaste versies hiervan mogen alleen verspreid worden indien het in het colofon vermeld wordt dat het een aangepaste versie betreft, onder vermelding van de naam van de auteur van de wijzingen.

 

VNCI, Den Haag, oktober 2010.