Nanomaterialen (4hv) - Colofon

De module Nanomaterialen is een lesmodule voor de Nieuwe Scheikunde bestemd voor de vierde klas VWO

 

Het ontwikkelteam:
• Drs Hans Bilo MA (Bernardinuscollege, Heerlen; j.h.bilo@bernardinuscollege.nl)
• Drs Mieke Lammers (Eijkhagen college, Landgraaf; m.lammers@eijkhagen.nl) en
• Elly Loontjens (Groenewald, Stein;  t-loontjens@hetnet.nl)


Coach:
Drs Arjan van Dreumel MEd (Bernardinuscollege, Heerlen, a.r.van.dreumel@bernardinuscollege.nl; Eijkhagen college, Landgraaf; a.dreumel@eijkhagen.nl)

 

Eindredacteur:
Aonne Kerkstra, Technische Universiteit, Delft

 

Samenwerking:
Ing Patrick Vrijaldenhove (DSM Geleen; patrick.vrijaldenhove@dsm.com)

 

© 2010 - De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Den Haag

Het auteursrecht op dit onderwijsmateriaal voor Nieuwe Scheikunde berust bij de VNCI te Den Haag.
De VNCI is derhalve de rechthebbende zoals bedoeld in de hieronder vermelde creative commons licentie.

Hoewel het onderwijsmateriaal met zorg is samengesteld, is het mogelijk dat deze onjuistheden en/ of onvolledigheden bevatten. De VNCI aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, voortkomend uit (het gebruik van) dit materiaal.

Voor dit onderwijsmateriaal geldt een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-Commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/
Aangepaste versies hiervan mogen alleen verspreid worden indien het in het colofon vermeld wordt dat het een aangepaste versie betreft, onder vermelding van de naam van de auteur van de wijzingen.

Den Haag, januari 2011

 


ScheikundeInBedrijf.nl  |  Postbus 158, 2260 AD Leidschendam  |  T +31 (0)70 337 87 88, F +31 (0)70 337 87 89  |  info@scheikundeinbedrijf.nl