Zelfherstellende materialen (3 hv) - Colofon

De module Zelfherstellende materialen is een lesmodule voor de Nieuwe Scheikunde bestemd voor de derde klas havo en vwo.


Het ontwikkelteam:

 • Sylvia Lipman (Vechtstede College, Weesp)
 • Jannie Manders (Peellandcollege, Deurne)
 • Olaf van Egdom (Sintermeertencollege, Heerlen)
 • Daniel Hummel (St. Janscollege, Hoensbroek)
 • Arno Verhofstad (Dr.-Knippenbergcollege, Helmond)
 • Karin Visser (Regionale scholengemeenschap ’t Rijks, Bergen op Zoom) 
 • Eindredacteurs: Karin Visser en Jannie Manders
 • Coach: Jan de Gruijter (ex-Fontys Hogescholen, Tilburg). 


Dank aan de volgende deskundigen, die een belangrijke inbreng hadden bij het maken van de module:

 • Ceciel Chlon, TNO Industrie en Techniek, Materials Technologie, Eindhoven
 • Pieter Geurink, Akzo Nobel Coatings, Sassenheim
 • Anke Koetsier, Akzo Nobel Reaserch, Arnhem


De rechten van dit lesmateriaal (uiteraard niet van de gebruikte bronnen) berusten bij de VNCI te Den Haag. Het materiaal mag voor onderwijsdoeleinden vrij worden gebruikt. Voor andere doeleinden dient u contact op te nemen met Centrum JongerenCommunicatie Chemie.


Uiteraard is de module met veel zorg tot stand gekomen. De VNCI aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel is ontstaan bij het uitvoeren van deze module.


VNCI, Den Haag, januari 2008