Groene Chemie (5hv) - Colofon

Het ontwikkelteam:
• Kitty Jansen-Ligthelm (tevens eindredactie)
• Miek Scheffers- Sap (tevens eindredactie)
• Arno Verhofstad
• Véronique van der Reijt (coach, Fontys Tilburg)
 
Dank aan de volgende deskundigen, die een belangrijke inbreng hadden bij het maken van de module:
Prof. Dr. Isabel Arends, TU Delft
Phil de Wit, Ruud Robbe en Frank Bellemans, Tronox Pigments (Holland) B.V. Rozenburg
Erwin van Ginkel en Hugo van der Meer, Sowmedia
Huib van Drooge, Zaanlands Lyceum (testschool)
Kees Tijdink, Pallas Athene College (testschool)
Wouter Renkema, Ommerlander College (testschool)

 

Het auteursrecht op dit onderwijsmateriaal voor Nieuwe Scheikunde berust bij de VNCI te Den Haag.
De VNCI is derhalve de rechthebbende zoals bedoeld in de hieronder vermelde creative commons licentie.

VNCI en door hen ingehuurde auteurs hebben bij de ontwikkeling van de modules gebruik gemaakt van materiaal van derden. Bij het verkrijgen van toestemming, het achterhalen en voldoen van de rechten op teksten, illustraties, enz. is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mochten er desondanks personen of instanties zijn die rechten menen te kunnen doen gelden op tekstgedeeltes, illustraties, enz. van een module, dan worden zij verzocht zich in verbinding te stellen met de VNCI.

Hoewel het materiaal met zorg is samengesteld en getest is het mogelijk dat deze onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten. VNCI aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, voortkomend uit (het gebruik van) dit materiaal.


VNCI, Den Haag, augustus 2009