Kunstmest en de industrie (4h) - Colofon

De module Kunstmest en de industrie is een lesmodule voor de Nieuwe Scheikunde bestemd voor de vierde klas havo.


Het ontwikkelteam:

  • Bertin Kok (CC de Noordgouw, Heerde)
  • Hylke Kramer (CSG Liudger, Drachten)
  • Roel Lageveen (CSG Liudger, Drachten)
  • Frans Meindertsma (Bornego College, Heerenveen)
  • Coach en auteur: Rony Grooten (RUG / Maartenscollege)

Dank aan de volgende deskundigen, die een belangrijke inbreng hadden bij het maken van de module:
  • Martin Voorwinden, DSM Agro
  • Vereniging van Kunstmestproducenten (VvK)


De rechten van dit lesmateriaal (uiteraard niet van de gebruikte bronnen) berusten bij de VNCI te Den Haag. Het materiaal mag voor onderwijsdoeleinden vrij worden gebruikt. Voor andere doeleinden dient u contact op te nemen met Centrum JongerenCommunicatie Chemie.

Gebruikte bronnen:

Merck pag 4-9; NEN3235-6.1.1/KNAG geografisch tijdschrift XVII 1983m bewerkt door P. Otter en H. Kramer

Boden und Bedenuntersuchungen von Reinhard Bochter bewerkt door P. Otter

www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_aardgas01

www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_aardgas02

www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_aardgas03

www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_aardgas04

www.vrom.nl/docs/ammoniumnitraat.pdf

www.wereldstudie.nl

 


Uiteraard is de module met veel zorg tot stand gekomen. De VNCI aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel is ontstaan bij het uitvoeren van deze module.  


VNCI, Den Haag, maart 2009