Kenniskaart - H1. Chemische feitelijkheden - Beton

Meer weten?

 

Extrainfobeton.pdf

 

http://www.delta.tudelft.nl/archief/j37/n27/20120

 

Chemische Feitelijkheden: Beton, editie 55, nr. 243, maart 2008

 

Bacteriebeton leeft langer, artikel in NRC Handelsblad, maart 2008, Wetenschap & Onderwijs

 


Bronvermelding

 

Chemie Overal 4V, tweede druk, derde oplage 1996, Reiding, Franken, Kabel-van den Brand, EPN Houten

 

KIJK Scheikunde woordenboek, 1983, Hezemans, Oberon Haarlem

 

Curie, 2004, Scheikunde voor de tweede fase, VWO informatieboek 1, ThiemeMeulenhoff

 

Principles of Modern Chemistry, sixth edition, Oxtoby, Gilles, Campion, Thomson Brooks/ColeWeetjes

• Het zelfherstellend vermogen van beton heeft betrekking op de mate waarin het beton zelf in staat is om eventueel ontstane scheurtjes te herstellen.

• Cementpoeder wordt gemaakt van mergel en klei dat na drogen en mengen sterk verhit wordt tot ongeveer 1600°C. Het gevormde product wordt klinker genoemd. De klinker wordt gemalen. Het bevat o.a. de elementen calcium, silicium, aluminium, zuurstof en ijzer.  
Tijdens het verhitten treden diverse reacties op waarbij een kristallijn mengsel ontstaat dat o.a. de stoffen calciumsilicaat en calciumaluminaat bevat. Na toevoegen van gipspoeder (calciumsulfaat) aan het mengsel wordt het geheel vermalen. Het zo verkregen product is het zogeheten Portlandcementpoeder.

• Joseph Aspdin was een Engelsman, die in 1824 het proces van de bereiding van cementpoeder herontdekt heeft na de val van het Romeinse Rijk. Hij gaf het poeder de naam Portlandcementpoeder mee, want als het cementpoeder gemengd wordt met water ontstaat er een hard gesteente dat qua samenstelling sterk lijkt op het gesteente, dat te vinden is op het eiland van Portland.

• Een belangrijke locatie voor de winning van mergel zijn de mergelafzettingen in Zuid-Limburg. Deze mergelafzettingen bestaan nagenoeg volledig uit calciumcarbonaat.

• In diverse bouwmaterialen zoals gips en cement is een belangrijke rol weggelegd voor hydratatie, een chemische reactie van het zoutkristal met water. Deze reactie kan zeker wel een maand duren. Tijdens de hydratatie hardt het bouwmateriaal uit.

• Hydratatie is een exotherm proces; er komt dus warmte bij vrij.
Bij het aanmaken van grote hoeveelheden beton uit cementpoeder, zand, grind en water kan de temperatuur sterk oplopen. Hierdoor is het mogelijk dat er soms verdamping van het water optreedt waardoor de hydratatie niet volledig verloopt.Voorbeeldvragen
Er zijn geen voorbeeldvragen