Kenniskaart - Soorten bindingen

Meer weten?

1. www.aljevragen.nl

2. http://www.aljevragen.nl/sk/atoombouw/ATM090.htmlWeetjes

Dipoolmolecuul
Uit Binas tabel 40A blijkt dat de elektronegativiteit van chloor 2,8 bedraagt. De elektronegativiteit van waterstof is 2,1. Het chlooratoom trekt dus sterker aan de elektronen in de atoombinding tussen de twee atomen dan het waterstofatoom. Het gemeenschappelijk elektronenpaar is opgeschoven naar het Cl-atoom:
Het gevolg is dat het chlooratoom een klein beetje negatief d- is geworden en het waterstofatoom een klein beetje positief d+. De H-Cl binding is een polaire atoombinding. We noemen zo’n molecuul een dipoolmolecuul.

Effecten van waterstofbruggen

De stippellijntjes tussen de watermoleculen stellen de waterstofbruggen voor.

Door de aanwezigheid van waterstofbruggen ontstaat er een extra soort aantrek-kende kracht tussen de moleculen. Deze extra aantrekkende kracht zorgt er voor dat de moleculen moeilijker van elkaar weg zullen gaan. Dit betekent dat stoffen die moleculen bevatten die H-bruggen kunnen vormen hogere smelt- en kookpunten hebben dan stoffen met vergelijkbare molecuulmassa’s die alleen de aantrekkende vanderwaalskrachten op elkaar uitoefenen.Voorbeeldvragen