Antibiotica (5h) - Praktische Opdrachten

Hoofdstuk Introductie
Practicumomschrijving: Effect op antibiotica op bacteriegroei


Hoofdstuk Speurtocht naar nieuwe enzymen

Practicumomschrijving: Testreactie