Biotechnologie, van cel tot fabriek (6v) - Docentenhandleiding

Inhoud

1.    Korte beschrijving van de inhoud van de module

2.    Lesopzet van de module

3.    Uitwerking van de opgaven

4.    Toelichting bij de experimenten

5.    Studiewijzer voor leerlingen

6.    Achtergrondartikelen

7.    Werkbladen
 

Een pdf met de gehele docentenhandleiding (incl uitwerkingen) is aan te vragen bij info@scheikundeinbedrijf.nl.

 

1. Korte beschrijving van de inhoud van de module


De module “Moderne Biotechnologie” is een module voor 6 VWO.

De contextvragen:

1.    Hoe kunnen bacteriën melkzuur maken?
2. 
   Op welk manieren krijg je zuiver melkzuur?
3. 
   Hoe verloopt op industriële schaal de productie van PLA?

 

4.    Hoe gaat de metabolic engineering van E.coli?
5.    Op welk manier krijg je zuiver 1,3-propaandiol?
6.    Hoe verloopt op industriële schaal de productie van Sorona?


In deze module staat de cel als chemische fabriek centraal. De module behandelt de klassieke en de moderne biotechnologie.

Voor de klassieke biotechnologie is gekozen voor de productie van melkzuur. Melkzuur wordt gemaakt met fermenterende bacteriën. Dit zijn eenvoudige organismen met een relatief eenvoudige stofwisseling. Daardoor zijn melkzuur bacteriën erg geschikt om het concept van “cel als fabriek” te introduceren. Bovendien wordt melkzuur gebruikt in tal van aansprekende producten van cosmetica tot bioplastics.

Voor de moderne biotechnologie is gekozen voor de productie van 1,3-propaandiol. 1,3-propaandiol wordt geproduceerd met behulp van genetisch gemodificeerde bacteriën via biosynthetische routes die al in de bacterie aanwezig zijn. 1,3-propaandiol is de grondstof (het monomeer) voor de productie van het polymeer Sorona®. Sorona® is een polymeer die veel gebruikt wordt in de textielindustrie voor de productie van (sport)kleding en vloerbe-dekking.

Na introductie van de module is de stof verdeelt over een aantal hoofdstukken.

In hoofdstuk 2 wordt kort de bouw van de cel toegelicht en het transport van stoffen over en door het membraan. Leerlingen met biologie in hun profiel kunnen dit hoofdstuk eventueel overslaan of gebruiken als herhaling.

In hoofdstuk 3 wordt de “cel als fabriek” geïntroduceerd. De biosynthetische routes in de cel voor het afbreken van voedingsstoffen worden aan de hand van een routekaart toegelicht. Naast bouwstenen heeft een cel ook energie nodig. De energiehuishouding in de cel wordt besproken. Omdat alle literatuurwaarden in Gibbs energie staan uitgedrukt en bovendien redoxpotentialen gekoppeld zijn aan Gibbs energie wordt het begrip Gibbs energie hier kort besproken. De biosynthetische routes voor de aerobe en de anaerobe afbraak van glucose worden behandeld, waarbij vooral de glycolyse belangrijk is omdat daar ingegrepen wordt bij de productie van 1,3-propaandiol.

Hoofdstuk 4 is het hoofdstuk waar de klassieke biotechnologie aan de orde komt. Melkzuur wordt geproduceerd in een fed-batch proces, procesomstandigheden en bacteriegroei zijn onderdeel van dit hoofdstuk. Voor de zuivering van melkzuur zijn een vijftal routes uitgewerkt, tevens is er een route over de bewerking van de grondstoffen voor de melkzuurproductie. Voor de productie van polymelkzuur zijn twee routes uitgewerkt. De leerlingen stellen groepjes samen en kiezen een van de zuiveringsroutes of een productieroute van polymelk-zuur. Ze maken de vragen bij de route en bereiden dan een presentatie voor van maximaal 5 minuten waarin aan de rest van de klas wordt uitgelegd hoe de gekozen route werkt.
Het uiteindelijk doel van deze expertmethode is dat alle leerlingen kennis vergaren over alle routes. Alle routes zijn onderdeel van de toetsstof. Hoofdstuk 4 wordt afgesloten met een grote opgave waarin aan het productieproces van melkzuur moet worden gerekend.

Moderne biotechnologie, namelijk de productie van 1,3-propaandiol, is het onderwerp in hoofdstuk 5. Aan de orde komen de chemische en de biosynthese van 1,3-propaandiol, genetische modificatie van Escherichia coli (E.coli) die er voor moet zorgen dat de bacterie zoveel mogelijk 1,3-propaandiol produceert en het productieproces van Sorona®.
Bij het productieproces van Sorona® wordt weer in groepjes gekeken naar de diverse stappen in het productieproces.
Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met een industriële rekenopgave.

 

Extra toelichting bij expert opdracht hoofdstuk 4 

De opdrachten zijn bedoeld voor groepjes van drie of vier leerlingen. Paragrafen 4.4 en 4.5 behandelen samen 8 routes zodat met een combinatie van opdrachten een klas van 32 leerlingen bediend kan worden.
Bij kleinere klassen kunnen de groepjes kleiner worden of routes weggelaten worden. Niet alle routes zijn even moeilijk. Over het algemeen is het zo dat de routes met de meeste vragen het moeilijkst zijn.
Bij het testen van de module is gebleken dat de presentaties en de bespreking ervan veel tijd kunnen kosten als blijkt dat er veel chemische onjuistheden in de presentaties voorkomen.
In variant A ligt de nadruk op biotechnologie en/of industriële chemie. Variant B geeft meer ruimte tot het (chemische inhoudelijk) bespreken van de presentaties.

Hoofdstuk 4  Variant AVariant B 
 Les 1 §4.1 t/m §4.3 + indeling in groepjes §4.1 t/m §4.3 + indeling in groepjes
 Les 2Werken aan routes uit § 4.4  en § 4.5 + Experiment PLA productie klassikaalWerken aan routes uit § 4.4  en § 4.5 + Experiment PLA productie klassikaal
 Les 3Presentatie routes -1 t/m 4Presentatie routes -1 t/m 3
 Les 4Presentaties routes 5, 6, 7 + op-dracht Plastic zakken voor IndiaPresentaties routes 4 t/m 7 
 Les 5 § 4.7 Oefenopgaven § 4.7 OefenopgavenExtra toelichting bij keuze opdracht hoofdstuk 5


 

 Hoofdstuk 5 
 Les 1 §5.1 t/m §5.3
 Les 2*Opdracht § 5.4 Doe deze opdracht op snelheid. Moet binnen de les af en kijk goed of de vragen helder beantwoord zijn. Tip: geef een prijsje aan het snelste team.
Een groepsgrootte van 8 past bij het aantal vragen. Groepsgrootte en aantal vragen aanpassen kan altijd.
 
 Les 3§ 5.5 Oefenopgaven 


* Opdracht 5.3 overslaan kan ook. De belangrijkste stof komt terug bij de oefenopgaven


 

Hoofdstuk 6 is een verdiepingshoofdstuk over Gibbs energie. ΔG0 wordt geïntroduceerd, de rol van ΔG0 bij evenwichten en in steady state. Dit hoofdstuk wordt weer afgesloten met een opgave waarbij aan de Gibbs energie van het melkzuur productieproces wordt gerekend.

Hoofdstuk 7 is het afsluitende hoofdstuk, waarin de kennis over Gibbs energie wordt gekoppeld aan de dissimilatie van glucose uit hoofdstuk 3. ΔG0 wordt bekeken in relatie met de elektrodepotentiaal. Afgesloten wordt met de rol van ΔV0 bij de biosynthetische reacties van de cel.

 

2. Lesopzet voorbeeld

    Download document voorbeeld lesopzet 

 

3. Uitwerkingen opgaven

    De uitwerkingen van de opgaven kunnen per email worden opgevraagd bij info@scheikundeinbedrijf.nl.

 

4.   Toelichting op de experimenten

     Download document experimenten toelichting

 

5.    Studiewijzer voor leerlingen

    download document voorbeeld studiewijzer voor leerlingen

 

6.    Achtergrondartikelen

   zie artikelen 

   of download het overzicht (.doc)

 


7.      Werkbladen

   download document met werkbladen