Groene Chemie (5hv) - Docentenhandleiding

Links:

Powerpoints:Docentenhandleiding Groene Chemie

 
Uitwerkingen:

Opgaven Introductie

 Opgaven Hoe groen is een proces
 Opgaven Energiebalansen
 Opgaven Proceschemie
 Kanjerkaart Ionische Vloeistoffen
 Kanjerkaart LCA
  
Demonstratieproef:"De Blauwe Fles"
  
Lesopzet:
Module Groene Chemie
 Docentenhandleiding (.doc)
  
Achtergrondartikelen:Greening the Blue Bottle
 Classroom activity: LCA
 Metrics to "green" chemistry: which are the best?
 Green Chemistry: Cutting-edge research for a greener sustainable future
 The 24 principles of Green Engineering and Green Chemistry
 Synthesis of Ibuprofen
 Teaching green chemistry
 Teaching green chemistry 2
 A Greener approach to aspirin synthesis using microwave irradiation
 A Greener approach to aspirin synthesis: Instuctor's manual
 Determination of the formula of a hydrate: A Greener Alternative
 Determination of the formula of a hydrate: supplementary material

 

 


Proefwerkopgaven:

Energy input from microwaves and ultrasound: A new approac

Voorbeelden van proefwerkopgaven en de uitwerkingen van de casussen kunt u aanvragen via info@scheikundeinbedrijf.nl

Mogelijkheden t.a.v. de lesopbouw
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variant 1

Les 1:

Start met Hoofdstuk Introductie + film TiO2 en de blauwe fles als demo of als leerlingenexperiment (verschillende groepjes, doen verschillende bereidingswijzen).

Les 2/3/4:Introductie van eindopdracht (doel van de module formuleren)
Verwerking Hoofdstuk Hoe groen is een proces?
Les 5/6:Verwerking Hoofdstuk Energiebalansen
Les 7/8:Verwerking Hoofdstuk Proceschemie
Les 9/10/11:

Casus Titaandioxide en/of Casus Adipinezuur (verschillende groepjes doen verschillende casussen) +

voorbereiden presentatie

Les 12:Presentatie

Eventuele uitbreiding van de module met de kanjeronderwerpen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variant 2

Les 1:

Start met Hoofdstuk Introductie + film TiO2 en de blauwe fles als demo of als leerlingenexperiment (verschillende groepjes, doen verschillende bereidingswijzen).

Les 2 t/m 8:Introductie van eindopdracht (doel van de module formuleren)
    
Roulatie van telkens 2 lessen met betrekking tot de volgende onderwerpen (Verschillende groepjes leerlingen starten bij verschillende onderwerpen):
Hoofdstuk Hoe groen is een proces?
Hoofdstuk Energiebalansen
Hoofdstuk Proceschemie
Les 9/10/11:

Casus Titaandioxide en/of Casus Adipinezuur (verschillende groepjes doen verschillende casussen) +

voorbereiden presentatie

Les 12:
Presentaties

Eventuele uitbreiding van de module met de kanjeronderwerpen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variant 3

12 lessen

Het is ook mogelijk om een van de casussen (bv. Adipinezuur) als voorbeeld te nemen en gedurende de module gezamenlijk met de leerlingen te behandelen (telkens na behandeling van een van de drie hoofdonderwerpen Hoe groen is een proces?, Energiebalansen en Proceschemie) en dan als afsluiting de leerlingen aan de slag laten gaan met de andere casus (Titaandioxide).